Een blik in het Hiernamaals

Een blik in het Hiernamaals

Zo luidt het eerste boek dat psychografisch is ontvangen door het Nederlandse spiritistische medium Josef Rulof (1898–1952). Door middel van uittredingen bezocht hij de verschillende geestelijke sferen waar mensen na hun dood in terecht komen en zeer lange tijd verblijven. Deze sferen zijn zeer divers. Van werelden die lijken op de aarde tot welke die zo verheven zijn dat ze in elk facet pure liefde uitstralen, zoals we op aarde niet kunnen ervaren noch bevatten. Andere sferen zijn duister met een kille sfeer en mistig licht, een beetje zoals op een gure na-herfst na zonsondergang, maar dan zonder enige vorm van leven. Sommige sferen zijn gevuld met haat en geweld, tot en met de diepst-mogelijke ellende die je op aarde ook niet voor kunt stellen. De uiteindelijke drijfveer van de ziel is het verlangen naar het volmaakte geluk. En iedereen zal daar uiteindelijk ook komen, ook al zit de spirituele weg vol hindernissen. Na via uittredingen het Hiernamaals zelf ervaren te hebben, worden de woorden hem gedicteerd door zijn geestelijk leider, een meester uit een hoge lichtsfeer. Deze meester verbindt zich met zijn medium, waarna blad na blad worden volgeschreven met de woorden van de geestelijk leider.

In Josef Rulof’s boeken wordt dit alles ‘spirituele wijsheid’ genoemd; de hoogstmogelijke kennis waar een mens op aarde zich mee bezig kan houden en zich eigen kan maken. De reden hiervan is dat dit ons allen aangaat. Is immers ook ons eigen leven op aarde zeer tijdelijk! Ik vind ons spirituele bestaan een zeer interessant onderwerp, waardoor ik daar graag meer over te weten wilde komen. Om deze reden ben ik ook vanuit andere perspectieven boeken gaan lezen, waarin de spirituele wetenschap tot ons aardse mensen komt. De belangrijkste wil ik in dit artikel ter sprake brengen.

Allan Kardec en het spiritisme

Wanneer iemand beweert skeptisch te zijn, dan is diegene bijna per definitie ook atheïst. Maar het kan ook anders. Rond 1860 werkte in Frankrijk de wetenschapper die bekend is onder de aangenomen naam Allan Kardec. Als docent bètawetenschappen hoorde hij van het fenomeen van de ‘dansende tafels’; spiritistische séances waarbij overledenen vragen beantwoorden voor hun nabestaanden, via een spiritistisch medium, die tafels deed bewegen en zo boodschappen kon ontvangen. Kardec wist niet of hij dit kon geloven en besloot dit fenomeen nader te onderzoeken. Het resultaat van dat onderzoek leverde vijf boeken en vele tijdschriften op die beschrijven wat het eigenlijk betekent om een spiritueel wezen te zijn. Kardec was zelf geen medium, maar maakte voor zijn onderzoek gebruik van honderden verschillende mediums, waarmee hij duizenden verschillende overledenen (‘geesten’) interviewde. Deze empirische kennis vormde de basis van Kardec’s spiritistische wetenschap (bekend als het ‘kardecisme’), die boordevol leerzame kennis zit voor ons mensen hier op aarde. In het boek ‘Hemel en Hel’ komen 48 overledenen aan het woord die hun tijd op aarde beschrijven, hun stervensproces en hun ontwaken in de spirituele sferen. We lezen van gelukkige mensen en van ongelukkigen; van moordenaars en verkrachters, en van de suïcidalen (die buitengewoon ongelukkig blijken te zijn aan gene zijde).

Onderzoek naar Bijna-doodervaringen

Bijna-doodervaringen behoren tot een fenomeen waar ondertussen iedereen van gehoord heeft. Mensen op de operatietafel, tijdens hartstilstand en daardoor veroorzaakte hersendood, beleven hun operatie vanaf het plafon, zwevend boven het lichaam, ondertussen kunnen zij de chirurgen horen denken. Sommigen van hen beleven een blik in het Hiernamaals. Ze beschrijven een wereld van de mooiste landschappen, geurige bloemen en hemelse muziek. Een weerzien van geliefden die al eerder waren overgegaan. En het doorgaans pijnlijke besef weer naar de aarde terug te moeten keren, omdat hun tijd nog niet is gekomen. Recent is naar dit fenomeen onderzoek gedaan door de Nederlandse cardioloog Pim van Lommel. Hij liet 344 overlevenden van een hartstilstand interviewen met de open vraag “heb je iets bijzonders meegemaakt tijdens je hartstilstand?” En zo ja: wat? Dit onderzoek leverde op dat ongeveer 18% een bijna-doodervaring had meegemaakt, volgens de criteria die hiervoor gelden. Interessant is, dat iedereen deze ervaring beschrijft als vele malen realistischer dan wat wij ‘de realiteit’ plegen te noemen. Sommige ‘skeptici’ (o.a. Dick Swaab) gaan er van uit dat ons bewustzijn in feite een bijproduct is van onze hersenen. Hun verklaring voor het fenomeen bijna-doodervaring is, dat deze ervaring optreedt op het moment dat de hersenen langzaam weer beginnen te functioneren. Mij lijkt dat dit niet kan verklaren dat die ervaringen hyperrealistisch blijken te zijn, aangezien de hersenen zich nog bevinden in de nasleep van een buitengewoon ernstige situatie met diepe bewusteloosheid. De hersenen zouden nog helemaal niet in staat zijn om dit soort waarnemingen te produceren. Overigens belangrijk om te vermelden: niet iedereen blijkt een paradijselijke ervaring te hebben gehad. Voor sommigen is het een ervaring van een werkelijke hel.

Wanneer je inhoudelijk kennis genomen hebt van de boeken van bovenstaande schrijvers, dan valt op dat alle drie dezelfde werkelijkheid beschrijven. Drie verschillende ‘onderzoeksmethoden’ van drie compleet verschillende schrijvers, leiden tot eenzelfde beeld over wat ons na de dood te wachten staat in relatie tot het aardse leven dat wij hebben geleid. En de daaraan gekoppelde gigantische verantwoordelijkheid die wij tegenover onszelf dragen.

De Duitse messias

Het spiritueel contact dat een medium heeft leidt niet altijd tot verhoging van het menselijke bewustzijn, zoals in de aangehaalde voorbeelden hierboven. Dat ook zeer duistere en machtige intelligenties zich via mediums kunnen uiten en daarmee veel onheil aan kunnen richten, blijkt uit het voorbeeld van het wereldberoemde Duitse medium dat ook wel bekend stond als de ‘Duitse messias’, maar die de geschiedenis in zou gaan als de meedogenloze Führer die tientallen miljoenen mensen de dood in zou jagen: Adolf Hitler. Weinig mensen weten dat Hitler een zeer begaafd spiritueel medium was, dat zijn opdrachten kreeg van een spiritueel wezen en die opdrachten tot in het uiterste detail verwerkelijkte. Doordat het Hitler aan onderscheidingsvermogen ontbrak en omdat Hitler er van droomde om een machtige rol te kunnen vervullen voor het veronderstelde Arische ras, zag hij niet met wie hij het werkelijk van doen had. Tot het te laat was …

Een citaat uit het boek “Hitler and his god; the background to the Nazi phenomenon” geschreven door Georges van Vrekhem: “Hitler was gestuurd en werd voortdurend geleid om het geweten en de moraliteit van de mens te veranderen in iets als het tegenovergestelde van het christendom. Waar de mensheid zich inspande om stap voor stap bewuster en geïndividualiseerder te worden, zag [het medium] Hitler het menselijke individu als niets méér dan een cel in een lichaam, een mier in een nest. De perspectieven die dit opent, onthullen iets van de echte dimensie van het kwaad die ontdekt moet worden achter alle vernietiging en slachting veroorzaakt door deze Duitse messias.”

Nawoord

Voor mensen die overtuigd zijn van een slechts fysiek leven ( “dood is dood”) kan dit aankomen als een schok. Velen zullen zich er dan ook van af maken door te beweren dit onderwerp ‘niet interessant’ te vinden, of ze zullen willen vluchten in wetenschappelijk ‘bewijs’ dat dit alles niet waar is. Ik hoop met bovenstaande de sluier een beetje gelicht te hebben over het eeuwige leven dat we hebben en dat wij zijn.

De boeken van Jozef Rulof, Allan Kardec en Georges van Vrekhem (en vele anderen) zijn gratis als PDF (of e-book) te downloaden.

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: