ORBS, spirituele entiteiten of fototechnische artefacten?

ORBS, spirituele entiteiten of fototechnische artefacten?

Af en toe verschijnen foto’s op web- en facebooksites met half-doorzichtige witte ronde vlekjes, lijkend op onscherpe sneeuwvlokjes. Eigenlijk vooral een storend artefact van een misschien verder acceptabele foto, maar er zijn mensen die een specifieke en mysterieuze verklaring voor hebben. Sommigen schrijven er vol eerbied over, als of het iets heel bijzonders en (bijna) heiligs is wat daar op die foto’s en filmpjes te zien is.

Orbs in de nachtelijke hemel.

Nou ben ik altijd erg geïnteresseerd in wat mensen te vertellen hebben. Ook wanneer ik daar in eerste instantie weinig van begrijp en/of geloof. Zo ook de verklaring voor de waargenomen witte vlekjes. Die vlekjes worden ‘Orbs’ genoemd en volgens sommigen gaat het hier om spirituele (niet-fysieke) entiteiten, ook wel ‘spirits’ genoemd. Hun aanwezigheid zou iets zeggen over hoe energetisch schoon de ruimte is en dat we niet alleen zijn in dit universum, spiritueel gezien dan.

Ik ben niet volledig ongelovig wanneer het gaat om het bestaan van spirituele wezens. Wij zelf zijn het. Na de dood van ons lichaam zijn we slechts spiritueel bewustzijn (en blijkbaar waarneembaar voor geschikte spiritistische mediums). En levend op aarde in ons fysieke lichaam zijn wij het ook. Alleen is onze waarneming in ons fysieke lichaam vooral fysiek van aard. Dit laatste kan een reden zijn, waarom de meeste mensen niet goed in staat zijn om spiritueel waar te nemen. Alleen hiervoor gevoelige mensen, die wellicht ook veel hebben geoefend om hun gave te ontwikkelen, zijn daar toe in staat.

Wanneer die Orbs dus waar te nemen zouden zijn door (sommige) mensen, maar niet door een louter fysiek fototoestel (dat dus alléén in staat is om fysiek waar te nemen), dan zou de hypothese dat het hier om fijnstoffelijke entiteiten gaat nog houdbaar zijn. Maar omdat de werkelijkheid precies andersom is en alleen fototoestellen in staat blijken te zijn om ze waar te nemen, lijkt mij een fijnstoffelijke en spirituele oorsprong van dit fenomeen onwaarschijnlijk.

Ook ik heb bepaalde ideeën over het wezen van die Orbs en probeer te verklaren wat ik zie. Niets ontstaat immers zonder oorzaak, en dus ook die witte vlekjes niet.

Wat mij dan vooral opvalt, is dat die vlekjes met name op lage kwaliteitsfoto’s te zien lijken zijn. Het zijn foto’s die gemaakt zijn door de camera van een mobiele telefoon. Ook de filmpjes waar bewegende Orbs op te zien zijn, zijn gemaakt met een mobiele telefoon. Ik kan mij niet herinneren ooit een foto gemaakt te hebben, genomen met mijn spiegelreflexcamera, waar die Orbs ook zichtbaar op waren. Hoe kan dat? Heeft een mobieltje speciale software? Speciale lenzen en/of een speciale chip, waarmee een fijnstoffelijke werkelijkheid zichtbaar gemaakt kan worden?

Laten we een fotocamera van een mobiele telefoon eens nader bekijken. Wat valt dan op, wanneer we die vergelijken met een spiegelreflexcamera?

 • De lenzen en flitser zijn bij een mobieltje veel kleiner: de lens is een speldenknopje met een diameter van één à twee mm tegenover 60 mm (of meer) bij een spiegelreflexcamera. Dit verschil maakt het mobieltje niet bepaald lichtsterk (hoe groter de lenzen, hoe meer licht uiteindelijk op de fotochip kan vallen en hoe lichter en gedetailleerder de foto wordt). We kunnen dus verklaren waardoor een foto van een mobieltje er vaak wazig en onscherp uitziet, met name onder lichtzwakke omstandigheden. Maar kunnen we daarmee ook de aanwezigheid van die Orbs verklaren?

 • De afstand van de lens tot de flitser is bij een mobieltje veel kleiner: 1,3 cm bij mijn mobieltje tegenover 7 cm (verticaal) bij de ingebouwde flitser en 15 cm of meer met de opzetflitser op mijn Nikon D5100. Ik denk dat dit verschil wel eens verklarend zou kunnen zijn, waarom Orbs alleen met een mobieltje te fotograferen zijn.

De eerste keer dat iemand mij een zelfgemaakte foto liet zien met Orbs daarop (en gemaakt met een mobieltje) dacht ik meteen aan minuscule stofdeeltjes. Zó klein dat ze door de lucht kunnen zweven en met het blote oog en onder gebruikelijke lichtomstandigheden niet te zien zijn. In het nu volgende wil ik kijken of mijn hypothese falsificatie kan doorstaan en of ik kan verklaren waarom alleen mobiele telefoons in staat zijn om Orbs te fotograferen.

Is het mogelijk dat het om een stofdeeltje gaat?

Wanneer een stofdeeltje (of waterdruppeltje) dicht bij de camera dwarrelt, dan vangt het meer flitslicht dan wanneer de afstand groter is. De stofdeeltjes moeten dus heel dicht bij de lens zijn en tegelijkertijd ook heel dicht bij de flitser. Alleen wanneer beide het geval is, zal het stofdeeltje zichtbaar op de foto kunnen komen.

Bij een mobiele telefoon, waar lens en flitser op zeer korte afstand van elkaar staan, is dat mogelijk. Een minuscuul stofdeeltje kan voldoende dichtbij staan om een significante hoeveelheid flitslicht naar de lens te reflecteren.

Bij een spiegelreflexcamera is de situatie anders. Omdat de lens zo groot is en de flitser op relatief grote afstand ervan staat, kan een stofdeeltje dat dicht bij de lens dwarrelt zelfs helemaal geen licht opvangen; het bevindt zich namelijk in de schaduw die het objectief werpt. Pas vanaf een afstand van 4 cm tot de lens (Nikon D5100) wordt het stofdeeltje geraakt door het licht van de ingebouwde flitser. De afstand tot de flitser is in dat geval zelfs 17 cm. Door de grote afstand tot de flitser zal het stofdeeltje relatief weinig licht opvangen en door de redelijk grote afstand tot de lens is het stofdeeltje ook nog eens heel klein en duidelijk minder ‘beeldvullend’ dan de Orbs op de foto’s gemaakt door mobieltjes.

Interferentiepatronen als aanwijzing voor stofdeeltjes.

Omdat het stofdeeltje hele kleine afmetingen heeft (wellicht maximaal 0,5 mm lengte en enkele honderdste mm dikte) mag je verwachten dat het naar de lens weerkaatste licht interferentiepatronen laat zien. Die patronen ontstaan, doordat licht als golfdeeltje kan worden opgevat en door de kleine afmetingen van zo’n stofdeeltje ontstaat een interferentiepatroon. Zien wij dit interferentiepatroon terug in de foto’s van de Orbs? Bij enkele foto’s meen ik dit patroon terug te vinden.

Interferentiepatronen in Orbs
Schematische weergave van een interferentiepatroon. De afstand tussen – en + wordt bepaald door de afmeting van het stofdeeltje.

Ik denk dat met bovenstaande voldoende is aangetoond dat Orbs fototechnische artefacten zijn. Het gegeven dat alleen mobiele telefoons in staat zijn deze te filmen, ondersteunt mijn hypothese. En ook het te verwachten interferentiepatroon is in veel gevallen zichtbaar.

2 thoughts on “ORBS, spirituele entiteiten of fototechnische artefacten?

 1. Sorry maar maar ze worden ook gefilmd met gewone camera’s zonder flits ga je die ook vergelijken met je fototoestelletje en ja door een camera zie je de geesterijk als je er voor open staat omdat je het met de blote oog niet ziet ..net zoals de evp de stemmen opnemen …maar maak het aub niet belachelijk dat is niet zo netjes.

  1. Goedendag Miranda,

   Wat verstaat u onder een ‘gewone camera’?
   Tenminste bij alle foto’s van Orbs die ik gezien heb, zijn de foto’s afkomstig van mobiele telefoons. Iets dat mij niet verbaast, gezien bovenstaande argumentatie.

   U schrijft dat met camera’s het geestenrijk gezien kan worden, maar met het blote oog niet.
   Dit is wat ik juist verwerp. Zoals u wellicht ook gelooft, zijn ook wij geestelijke (spirituele) wezens. Het is dan aannemelijk dat wij andere geestelijke wezens (zonder fysiek lichaam) waar kunnen nemen. Sommige spirituele mediums (zoals de Nederlander Josef Rulof) kunnen dit.

   Fotocamera’s zijn geen spirituele wezens in een fysiek lichaam. Dit soort apparaten zou derhalve minder dan wijzelf in staat kunnen zijn om zo iets geheel anders (iets geestelijks, i.p.v. fysieks als een camera) waar te nemen.

   Gezien het feit dat ik nog nooit een mens heb ontmoet die zegt Orbs waar te kunnen nemen, ik echter veelvuldig foto’s (gemaakt door mobieltjes) heb gezien, met Orbs daarop, lijkt mijn conclusie gerechtvaardigd.

   Nog iets geheel anders. U schrijft dat ik het onderwerp belachelijk maak. Dit is niet mijn bedoeling. Kunt u specifiek zijn, waar ik dusdanig schrijf?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: