Featured
One Small Lie for a Man, One Giant Deception for Mankind

One Small Lie for a Man, One Giant Deception for Mankind

Waarom ik denk dat de maanlandingen niet plaats hebben gevonden. Dit artikel laat in heldere bewoording en met gebruik van origineel NASA-foto’s en -films zien dat de beelden niet van de maan afkomstig kunnen zijn. In dit artikel wordt ook duidelijk hoe de opnamen waarschijnlijk zijn gemaakt, waar dan wel, en wie ze mogelijk geregisseerd heeft. Mensen zijn religieuze wezens. We geloven graag ergens in en met name wanneer we dit geloof kunnen delen met anderen. Zo’n collectief geloof (religie)…

Read More Read More

Een blik in het Hiernamaals

Een blik in het Hiernamaals

Zo luidt het eerste boek dat psychografisch is ontvangen door het Nederlandse spiritistische medium Josef Rulof (1898–1952). Door middel van uittredingen bezocht hij de verschillende geestelijke sferen waar mensen na hun dood in terecht komen en zeer lange tijd verblijven. Deze sferen zijn zeer divers. Van werelden die lijken op de aarde tot welke die zo verheven zijn dat ze in elk facet pure liefde uitstralen, zoals we op aarde niet kunnen ervaren noch bevatten. Andere sferen zijn duister met…

Read More Read More

ORBS, spirituele entiteiten of fototechnische artefacten?

ORBS, spirituele entiteiten of fototechnische artefacten?

Af en toe verschijnen foto’s op web- en facebooksites met half-doorzichtige witte ronde vlekjes, lijkend op onscherpe sneeuwvlokjes. Eigenlijk vooral een storend onderdeel van een misschien verder acceptabele foto, maar er zijn mensen die een specifieke en mysterieuze verklaring voor hebben.
Dit artikel zal laten zien wat die Orbs waarschijnlijk in werkelijkheid zijn.

Complotdenken of gezonde argwaan?

Complotdenken of gezonde argwaan?

Ik word door mensen wel eens geassocieerd met samenzweringsdenken; dat ik mij bezig zou houden met complottheorieën. Die worden vaak omschreven als anti-overheid, of tenminste als gereserveerd richting de overheid. En omdat ik mij ook vaak skeptisch uitlaat als het gaat om de bedoelingen van overheden en de mijns inziens erg twijfelachtige functie die de massamedia (kranten, TV, … ) vervullen in het aan de man/vrouw praten van de activiteiten die de overheden ontplooien. Maar ben ik dan een samenzweringsdenker?…

Read More Read More

Homeopathie, werking of placebo-effect?

Homeopathie, werking of placebo-effect?

Tijdens mijn studententijd, toen ik scheikunde studeerde en in een studentenflat in Zeist woonde, had ik erg last van depressie. Depressie is zo’n voorbeeld van een kwaal die tamelijk ongrijpbaar is. Enerzijds is de oorzaak doorgaans moeilijk helder te krijgen (had bij mij denk ik te maken met het niet leven van mijn verlangens, o.a. van seksuele aard), anderzijds (en een logisch gevolg van het eerste) is een depressie vaak lastig om te genezen. Anti-depressiva (ssri’s) helpen vaak[1] en worden…

Read More Read More

Wanneer je iets weet wat je niet kunt weten

Wanneer je iets weet wat je niet kunt weten

Een tijd geleden, toen ik nog met de trein naar mijn werk in Amsterdam reisde, zat ik op een ochtend thuis piano te spelen. Niet erg geïnspireerd, maar ik had nog een half uur voordat ik de deur achter mij dicht te trekken had om de trein te halen. Ik kon kiezen: of ik vertrek nú en ben dan ruim een half uur te vroeg op mijn werk, of ik vertrek over een half uur om dan op tijd daar…

Read More Read More

Water weet het ook niet. Een kritiek op Masaru Emoto’s onderzoek naar waterkristallen

Water weet het ook niet. Een kritiek op Masaru Emoto’s onderzoek naar waterkristallen

´´Water weet het ook niet´´ Een kritiek op Masaru Emoto’s onderzoek naar waterkristallen. Door: Ulrich Viridis (MSc, BA) Een tijd geleden kreeg ik van mijn toenmalige vriendin het boekje “Water weet het antwoord” van de Japanse wetenschapper Masaru Emoto.[1] In dit boekje laat Emoto zien wat het tonen van een bepaald woord aan effect heeft op zich vormende waterkristallen. Dit doet hij door woorden met voor mensen specifieke gevoelsconnotatie (zoals ‘Liefde’, ‘Haat’, ‘Dankjewel’, ‘Idioot’, ed.) in verschillende talen te printen…

Read More Read More

Ethische Rechtenimplikaties van Plastinaten, Stamcelonderzoek en Dierproeven, bekeken vanuit Kantiaanse Vernunftsphilosophie

Ethische Rechtenimplikaties van Plastinaten, Stamcelonderzoek en Dierproeven, bekeken vanuit Kantiaanse Vernunftsphilosophie

Enkele jaren geleden studeerde ik wijsbegeerte (filosofie) aan de Universiteit van Utrecht. De studie heb ik ondertussen afgerond met een bachelor in de Wijsbegeerte (BA). Tijdens de bachelorfase woonde ik een lezingenreeks bij van Studium Generale. Het centrale onderwerp was ‘rechten’. In het hieronder opgenomen artikel (pdf, want geschreven in LaTeX) onderzoek ik op redelijke gronden de rechten van overledenen, van embryo’s en van dieren bij dierproeven.

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: