Ethische Rechtenimplikaties van Plastinaten, Stamcelonderzoek en Dierproeven, bekeken vanuit Kantiaanse Vernunftsphilosophie

Ethische Rechtenimplikaties van Plastinaten, Stamcelonderzoek en Dierproeven, bekeken vanuit Kantiaanse Vernunftsphilosophie

Enkele jaren geleden studeerde ik wijsbegeerte (filosofie) aan de Universiteit van Utrecht. De studie heb ik ondertussen afgerond met een bachelor in de Wijsbegeerte (BA). Tijdens de bachelorfase woonde ik een lezingenreeks bij van Studium Generale. Het centrale onderwerp was ‘rechten’.

In het hieronder opgenomen artikel (pdf, want geschreven in LaTeX) onderzoek ik op redelijke gronden de rechten van overledenen, van embryo’s en van dieren bij dierproeven.

Essay_Kollumns_Reakties—-Studium_Generale

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Follow

Get the latest posts delivered to your mailbox: